• โทร 061-4166-151, 061-4166-152, 092-269-3803

ดาวโหลดไฟล์ ข้อมูลแนะนำสินค้า (โบว์ชัวร์)


PSCoat Quick Presentation (ENG)
เอกสารนำเสนอPSCOAT แบบย่อ (อังกฤษ)
Download PDF


เอกสารนำเสนอPSCOAT แบบ ภาษาไทย
Download PDF


PSCoat for Industrial Presentation (ENG)
เอกสารนำเสนอPSCOAT งานอุตสาหกรรม (อังกฤษ)
Download PDF


PSCoat for Building Presentation (ENG)
เอกสารนำเสนอPSCOAT บ้านและอาคาร (อังกฤษ)
Download PDF
ดาวโหลดไฟล์ ข้อมูลทางเทคนิค

PSC-250T Industrial Technical Sheet ฉนวนPSCoat สำหรับอุตสาหกรรม
Download PDF


PSC 250T-ECR-ROOF Technical Sheet ฉนวนPSCoat หลังคา
Download PDF


PSC 250T-ECI-INTERIOR Technical Sheet ฉนวนPSCoat ภายในอาคาร
Download PDF


PSC 250T-ECO-OUTSIDE Technical Sheet ฉนวนPSCoat ภายนอกอาคาร
Download PDF


Safety data sheet PSC250T-HP Industrial
Download PDF
การรับรอง Certificates